Insecten in de regio

Door: Wicha Benus

In Nederland zijn er ongeveer 55 kwekers actief en in de toekomst verwacht ik dat dit snel zal groeien. Wicha Benus, kennismakelaar eiwittransitie van Regio Foodvalley is dagelijks bezig met de eiwittransitie en kent de kansen en uitdagingen die de ondernemers hebben.

Veel mensen vragen zich waarom wij ons in de regio zouden moeten bezighouden met de eiwittransitie. Op dit moment gebruiken we nog veel niet-duurzame eiwitbronnen als soja, vis en kip. Met ons huidige voedselsysteem kunnen we slecht 3,4 miljard van de bijna 8 miljard mensen duurzaam voeden. Dat betekent dat we op zoek moeten naar duurzame alternatieven. Productie en consumptie van groene eiwitten is een mogelijkheid en toepassing van insecten in ons voedselsysteem is een prima alternatief, met vele voordelen.

Onze regio is de perfecte plek voor de alternatieve eiwitproductie uit groen en insecten. Dat komt omdat er in deze regio veel foodbedrijven zitten die een reststroom uit de voedingsmiddelenindustrie hebben. Deze reststroom is een ideale voedingsbodem voor de insecten. De insecten eten we daarna niet zelf op maar kunnen we wel als veevoeder gebruiken. Want ook in het diervoer wordt op dit moment nog veel soja en vismeel gebruikt als eiwitbron. Door deze te vervangen door duurzamere eiwitbronnen worden ook de eindproducten (vis, kip en eieren) weer duurzamer. Zo kunnen we de cirkel rondmaken.

Hub for Insect Knowledge

Om deze ontwikkeling kracht bij te zetten en te versnellen, heeft Regio Foodvalley het initiatief genomen voor het opzetten van een landelijk netwerk van triple helix partners. Vanuit deze hub (Hub for Insect Knowledge) worden verbindingen gelegd en wordt kennis gedeeld om de insectenketen verder te ontwikkelen. Dit leidt zeker tot nieuwe verdienmodellen in een circulaire economie.

Liefde voor insecten

De vraag naar alternatief eiwit uit insecten neemt gestaag toe. Wanneer insecten worden vergeleken met de productie van gangbare dierlijke eiwitten als melk, kip, varkens en rundvee, worden ze beschouwd als een milieuvriendelijk alternatief. Wat ik zo mooi vind aan insecten is dat er zoveel voordelen zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoge reproductiesnelheid
  • Hoge eiproductie
  • Snelle levenscyclus, de dieren zijn snel volwassen
  • Lage voederconversie
  • Metabolisme dat gebaseerd is op een koudbloedige temperatuur regulatie, ze kunnen zichzelf niet opwarmen maar moeten naar de warmte op zoek gaan (door bv dicht op elkaar te leven)
  • Vaak een menu dat niet zo kieskeurig is en kan bestaan uit zeer gevarieerde voedingsbronnen (reststromen van de voedingsmiddelenindustrie, waardoor de voerkosten lager kunnen zijn)
  • Behoefte om graag met veel soortgenoten dicht bij elkaar te leven (o.a. voor warmte)

Een rund heeft veel land, water, voeding en energie nodig. Insecten daarentegen kunnen een lagere CO2-uitstoot geven, een gemiddeld energieverbruik kent en een zeer beperkt landgebruik vraagt (Oonincx, 2013). Vlees zal niet verdwijnen maar het wel verminderen. We kunnen een mooie combinatie maken met de insecten, een half-om-half burger bijvoorbeeld.

Ruimt lekker op

Daarnaast zijn veel insecten echte afvalverwerkers. Dat biedt grote kansen voor de komende jaren in Regio Foodvalley. De provincie Gelderland heeft met de Circulaire Atlas Gelderland (juli 2019) in kaart gebracht hoeveel grondstofstromen potentieel beschikbaar zijn. Voor de eiwittransitie gaat het dan met name om agrofood- en consumentenstromen. In deze grondstofstromen zijn vele tonnen aan eiwit gevangen, die door insecten omgezet kunnen worden in hoogwaardige eiwitten.

Insectenpioniers

De huidige wet- en regelgeving belemmert op dit moment nog een snelle groei van de sector, maar de ondernemers die al kansen zien pakken deze aan. Regio Foodvalley kent op dit moment een aantal agrarisch ondernemers die gestart zijn met kleinschalige productie van insecten. Het is nu zaak om samen met de ketenpartners de circulaire kansen te verkennen en straks de laagwaardige regionale grondstofstromen via insecten te verwerken tot hoogwaardig eiwit. Eiwit dat in de komende jaren grootschalig gebruikt kan worden in de food- en feedindustrie.

De cirkel is bijna rond…

Oproep van Wicha voor ondernemers:
Ik zou graag in contact komen met ondernemers uit de voedingsmiddelenindustrie om te kijken hoe we de reststromen kunnen inzetten voor de insectenkweek. En de vervolgstap om dit weer in diervoer te verwerken. Heb jij interesse? Mail dan naar Wicha Benus van wicha.benus@regiofoodvalley.nl.


Vond je dit artikel interessant? Lees ook:

Lees alle artikelen op NEON Food Ondernemersnieuws.