Van biologisch naar boerlogisch

Door: Michaël Wilde

Biologische producten spelen een steeds grotere rol, dat zien we allemaal in onze omgeving. De meeste supermarkten hebben wel een biologische afdeling of verkopen juist alleen maar biologische producten. Directeur van Bionext, Michaël Wilde, zet zich in voor meer biologische landbouw en voeding in Nederland. Als iemand veel van de trends weet in onze regio dan is het Michaël wel. Hij geeft zijn visie over hoe biologisch een oplossing is voor vele maatschappelijke problemen.

Biologisch wordt normaal

De toekomst van de biologische sector ziet er rooskleurig uit. Naast het feit dat meer en meer consumenten biologische producten weten vinden, durven politici en beleidsmakers steeds vaker het woord “biologisch” in de mond te nemen. Zo wordt biologisch steeds vaker genoemd in kamerbrieven en beleidsnotities van LNV en ook de provincies (en met name Gelderland) zetten zich steeds actiever in voor meer biologische landbouw.

De belangrijkste ontwikkeling van het afgelopen jaar is het feit dat de Europese Commissie de biologische landbouw als een kernpunt ziet voor haar Farm to Fork/Green Deal strategie. Als gevolg daarvan zet men in op gemiddeld 25% biologisch areaal in Europa in 2030. In de woorden van Frans Timmermans: “Voor veel van de doelen van de Green Deal hebben we de biologische sector nodig. Denk aan biodiversiteit of het terugdringen van pesticiden. De biologische sector heeft dus ook een rol bij het verduurzamen van de landbouw in algemene zin. Biologische producten zijn uitgegroeid van niche producten voor een kleine groep tot een breed aanbod voor een steeds groter worden publiek.

Stip op de groene horizon

Dat de Europese Commissie nadrukkelijk kiest voor biologische landbouw is een erkenning van het feit dat deze vorm van voedselproductie een belangrijk onderdeel van de oplossing is. Een oplossing voor grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, watervervuiling, bodemverlies, biodiversiteitsverlies en gezondheid. De keuze voor 25% biologisch areaal is dus goed nieuws voor iedereen die zich inzet voor een schonere, groenere, gezondere en eerlijkere wereld. Het is een ambitieus doel en er moet heel veel gebeuren maar doorgaan op de ingeslagen weg is geen optie, aldus de Europese Commissie.

Logische keuze voor Gelderland

Ook de Provincie Gelderland worstelt met aantal grote opgaves in relatie tot landbouw en natuur, zoals het terugdringen van de stikstofuitstoot en het behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van verduurzaming van het landbouwbeleid wil ze biologische landbouw (nu 3,9% van het areaal) en voeding stimuleren. Door enerzijds te werken aan de vergroting van de vraag naar biologische producten en anderzijds door het ondersteunen van biologische boeren en potentiële biologische boeren om biologisch te gaan of te blijven produceren. Biologisch is voor de provincie een logische keuze omdat de eisen voor biologische landbouw duidelijk omschreven zijn in de wet.

Meters maken

Gelderland kent een grote melkveehouderijsector en heeft in verhouding weinig biologische melkveehouders. Qua aantal melkveehouders is landelijk het aantal biologisch 2,6% (2,9% inclusief in omschakeling). In Gelderland is dat maar 2% (2,2% inclusief in omschakeling). Qua aantal dieren is het aandeel biologisch 2,3% (2,5% inclusief omschakeling), in Gelderland is het aandeel 1,5% (1,9% in omschakeling). De provincie Gelderland wil melkveehouders ondersteunen om biologisch te worden. Hiervoor wil ze enerzijds de vraag naar biologische zuivel onder consumenten stimuleren en anderzijds een zo groot mogelijke groep melkveehouders bereiken om te kijken onder welke voorwaarden zij bereid zouden zijn om om te schakelen naar biologisch en/of biologische productiemethodes in te zetten. Daarnaast wil de provincie biologische melkveehouders stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.

Dit concreet en ambitieus project is een mooi voorbeeld van wat een provincie kan doen. Het is een bevestiging van het feit dat je echt “meters kan maken” wanneer je dezelfde doelen deelt en praktisch aan de slag gaat.

Het roer moet om

Nog even een persoonlijke noot. Ik ben 14 jaar geleden de biologische sector ingestapt omdat ik een concrete bijdrage wil leveren aan een groenere, eerlijkere, schonere, duurzamere planeet. Het biologische systeem is niet alleen verankerd in concrete, internationale wetgeving het is ook gebaseerd op de principes van Zorg, Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid. Om daar een bijdrage aan te leveren en om er voor te zorgen dat de druppel op de gloeiende plaat een waterval wordt, is het van groot belang om de samenwerking op te zoeken en echt grote stappen te maken. Wij moeten er voor zorgen dat steeds meer boeren, ondernemers, consumenten, burgers en beleidsmakers vooral een onderdeel van de oplossing worden in plaats van het probleem. Het roer moet om!

Vond je dit artikel interessant? Lees ook:

Lees alle artikelen op NEON Food Ondernemersnieuws.