Stoppende boeren in onze regio overtuigen we om lege stallen en schuren in te richten als insectenfarm!

Door: Jason Kiem

De afvalstroom van de agro is geld waard. Door een sterk keten op te zetten wordt er circulair veevoer geproduceerd met een vlieg; de zwarte soldatenvlieg. Jason gaat met InsectoCycle bijzondere samenwerkingen aan met de boeren in onze regio. Hij is baanbrekend in innovatie en ziet waar de kansen liggen. Want door het creëren van clusters ontstaan er toekomstbestendige kansen voor ondernemers uit de regio. Zijn visie is: “We moeten minder afhankelijk zijn van het buitenland en meer regionaal gaan samenwerken.”

Boerentaal verstaan

Jason geldt inmiddels als een autoriteit, met zijn kennis heeft hij een sterke naam opgebouwd in de agro. Als start-up heeft hij zich in het begin veel moeten bewijzen. Maar door de vele publicaties en de goede resultaten die hij boekt raken velen overtuigd. “Ik moest eerst credits opbouwen om met deze boeren samen te kunnen werken. Daarbij moet ik het voornamelijk hebben van mond-tot-mond reclame. De ene boer belt met de andere om te vertellen dat ze een keer met mij moeten praten.’

Eenmaal aan tafel blijkt dat de verschillen niet zo groot zijn. Jason snapt de zorgen en de pijnpunten van de boer. Waarbij de belangrijkste overeenkomst die ze met elkaar gemeen hebben het ondernemerschap is. Ze snappen elkaar.

Denker, doener, prater

Het begon toen Jason een andere stap wilde zetten na zijn studie politicologie en master industriële ecologie. Hij ontdekte de ondernemer in zich en startte samen met Jesse met een plan op het gebied van circulaire inzet van reststromen met insecten. Jesse vervulde als werktuigbouwkundige al snel de rol als doener in het team. Via Youtube zagen ze een filmpje van student biologie Seppe die met ditzelfde onderwerp bezig was. Samen maakten ze een plan van 240 pagina’s, met een eerste € 950.000,- aan subsidie konden ze een prille start maken, bouwden ze een netwerk op en werkte ze aan het onderzoek en de organisatie. “We groeiden uit van zero naar iemand.”

“Als start-up moet je kansen creëren en dat is zeer intensief.”

Samenwerkingen in de hele voedselketen

“Dat industriële processen aan elkaar zijn gekoppeld is geen nieuw gegeven” zegt Jason, “ik zag het alleen nog niet terug komen in de voedselindustrie. Ik dacht interessant en daar liggen kansen.’ “Wat we in principe doen is dat we een boerderij ombouwen tot klimaatcel. We weten precies wat er nodig is om de larve in een goed klimaat te laten opgroeien tot vlieg. De vlieg plant zich vervolgens weer voort en daarmee ontstaan er weer nieuwe maden die door de boer worden vetgemest. Dit is een goede voedselbron voor vee. Daar waar een normale boer een dichte voedselketen heeft, maakt InsectoCycle gebruik van verschillende clusters die hij aan elkaar verbindt. Van machinebouwers tot afvalstromen en van voerleveranciers tot kennisinstituten. Jason betrekt de gehele voedselketen in zijn supply chain. Samenwerken is voor Jason een belangrijke waarden. Hij wil mensen verbinden en sociale verbanden creëren om vervolgens productieketens te realiseren.

Nieuw verdienmodel voor de boer

Met de insectenfarms ontstaan er nieuwe verdienmodellen voor de boer. Vaak zijn ze gedwongen om te stoppen of is het boerenbedrijf niet meer rendabel. Ze hebben nog wel de ruimte en zijn nog lang niet toe om achter de geraniums te zitten. Wanneer een boer wil starten met een insectenfarm dan ondersteunen wij hem met al onze expertise. “We zien dat een boer zelf best kweker wil worden, maar kan het niet zelf. De boer houdt zich bezig met het kweken van de insecten en wij doen alles er omheen. Samenwerken in coöperatief verband, daarmee ben je gezamenlijk sterk. Vergeet niet dat de slagkracht van de boeren groot is, zeker als ze werken in een keten.”

Minder buitenland, meer regionaal

Het was de bedoeling dat InsectoCylce in maart zou beginnen met een aantal projecten een aansluitend onderzoek. Ook InsectoCycle werd getroffen door de crisis, de opdrachten werden op on-hold gezet. “Innovatie is een risico vinden bedrijven dan. Zodra er onzekerheid is, wordt er een pas op de plaats gemaakt.” Ondertussen komt InsectoCycle weer op gang. Door zijn rotsvaste geloof in de insectenindustrie en zijn businessmodel, heeft hij zich nooit zorgen gemaakt. Zeker in tijden van crisis realiseer je je dat we niet zo afhankelijk moeten zijn van het buitenland en dat we nog meer op regionaal gebied moeten samenwerken. Jason heeft een tomeloze ambitie en kan niet wachten om in onze mooie agrarische regio vele insectenfarms uit te rollen. In ieder geval is het team van InsectoCycle er klaar voor.

 

Vond je dit artikel interessant? Lees ook:

Lees alle artikelen op NEON Food Ondernemersnieuws